Vi digitaliserer boligforvaltningen

Gjennom bransjeledende kompetanse, innovasjon og brukervennlige løsninger. Våre systemer forvalter 290 000 boliger, 580 000 medlemmer, behandler rundt 5 millioner  fakturaer i året. Vi gjør det enkelt å være styremedlem og beboer hos 36 boligbyggelag over hele Norge.

Portalen

Styreledere og styremedlemmer har tilgang til en funksjonsrik og effektiv portal

  • Godkjenn fakturaer
  • Håndter kommunikasjon mellom styre og beboer
  • Få oversikt over saker som skal behandles i styret
  • Gjennomfør generalforsamlinger og årsoppgjør
  • Se hvem som bor i borettslaget

BBLID – sikker og enkel pålogging

Ingen liker å måtte ha mange passord å huske på, BBLiD gjør det enkelt.

  • Én innlogging gir deg tilgang til mange nettsteder for deg som styreleder, medlem og beboer
  • Sikker håndtering av dine data og opplysninger

Hårfagre

Over 20 års utvikling har gitt et svært effektivt system for håndtering av boligforvaltning som gir saksbehandlere i 36 ulike boligbyggelag det verktøyet de trenger hver dag.

Robotic Process Automation (RPA)

Prosesser som er repeterende og tidkrevende er ikke hva dyktige medarbeidere vil ha. Vi jobber med å automatisere mange prosesser gjennom bruk av avanserte verktøy. Slik oppnår boligbyggelag større effektivitet og kan håndtere sine kunder på en bedre måte.

Åpne nettsider

Åpne Nettsider er boligbyggelagenes viktigste kommunikasjonskanal mot medlemmer, beboere og alle andre som er i kontakt med et boligbyggelag.

Åpne Nettsider er bygget på en felles plattform som gir boligbyggelagene full kontroll over publisering og analyser av all trafikk på sidene.

Løsningen støtter visning på smarttelefon og nettbrett.

Digital arbeidsflate

Våre IKT driftstjenester er utviklet på et moderne serverinfrastruktur, som skal sikre våre kunder høy tilgjengelighet og stabil drift. Dette sammen med bred teknisk- og domenekunnskap er vi en solid støttespiller for våre kunder.

Historien om oss

Den 7. januar 1999 ble selskapet stiftet av flere boligbyggelag, med formålet å utvikle et system for boligbyggelagenes økonomi- og forvaltningstjenester. I starten hadde selskapet 3 ansatte, og selskapet har nå 30+ ansatte.

Jobb hos oss

Vi er alltid på jakt etter flere dyktige medarbeidere. Send gjerne en søknad.