slideshow1

Vi gjør boligbyggelagene best på kvalitet og effektiv produksjon

BBL Datakompetanse AS ekspanderer

BBL DK utvikler fagapplikasjonen Hårfagre og Portalen, som vi drifter på sentral drift. Løsningene benyttes av ca. 1250 brukere i boligbyggelag rundt om i hele Norge. I tillegg benyttes Portalen av 18000 tillitsvalgte i norske borettslag. Selskapet eies av boligbyggelagene som også er våre kunder, og alle våre leveranser er spisset mot denne kundegruppen sin virksomhet. Innad i vårt selskap er det en inspirasjon å vite at våre leveranser har betydning for våre kunders kvalitet og effektivitet.

Unik helhet i Hårfagre-konseptet

Gjennom over 15 års erfaring med utvikling av spesialtilpassede systemer for boligbyggelagene, har vi tilegnet oss spisskompetanse på bransjen. Våre løsninger skal bidra til kvalitet og effektivitet for boligbyggelagene. Derfor er det en helhet i systemene som gir våre kunder unike muligheter for masseproduksjon. Etter det vi erfarer er det kun vår løsning som har en slik grad av helhet i systemet, og dette kan være et konkurransefortrinn for kunder som utnytter våre løsninger optimalt.